Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svårare beräkna inflation under coronapandemin

Senast uppdaterad: 2020-04-08

Coronapandemin påverkar samhället på otaliga sätt. Flera tjänster konsumeras inte längre på den svenska marknaden, som charterresor, biobesök och sportevenemang. Det påverkar SCB:s inflationsberäkningar.

Den pågående pandemin riskerar att leda till att många butiker stänger och att flera varor och tjänster inte längre kan köpas.

Majoriteten av de priser som används i inflationsberäkningarna (KPI och KPIF) samlas in direkt från företagen eller deras webbutiker. Statistikmyndigheten SCB ser i dag inga särskilda risker när det gäller den insamlingen så länge det sker en försäljning.

Resterande prisunderlag samlas in av SCB:s intervjuarkår genom butiksbesök runt om i landet. Om den insamlingen inte kan genomföras på grund av nya rekommendationer eller stor sjukfrånvaro kommer SCB använda alternativa insamlingsmetoder så långt som möjligt. I första hand handlar det om webbinsamling och telefonintervjuer. I sista hand kommer prisutvecklingen för liknande produkter eller produkter som finns kvar på marknaden användas för att stärka upp underlaget.

– Beräkningarna kommer att baseras på insamlade prisuppgifter så långt som det är möjligt. Om antalet priser för en vara eller tjänst blir så litet att SCB inte bedömer kvaliteten som tillräcklig kommer ytterligare justeringar att krävas, säger Peter Nilsson, enhetschef på SCB. Om vissa varor eller tjänster inte konsumeras alls kommer inflationstakten att beräknas utifrån de produkter som finns kvar på marknaden.

Coronapandemins effekter på beräkningarna av KPI och KPIF har nyligen diskuterats i Nämnden för konsumentprisindex. 

Underlag till diskussion till Nämnden för Konsumentprisindex (PDF)

Text- och innehållsansvariga