Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svenska utsläpp av växthusgaser ökar

Senast uppdaterad: 2021-10-28

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 7 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, visar preliminär statistik från SCB.

Det är främst från transportbranschen som utsläppen ökar, särskilt från flygresor.

– Märkbara utsläppsökningar syns även inom flertalet andra branscher. Inom tillverkningsindustrin ökar växthusgasutsläppen med cirka 8 procent, säger Susanna Roth, utredare på SCB.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Andra kvartalet 2021 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin.

Det innebär en ökning av växthusgasutsläppen med 7 procent jämfört med samma kvartal året innan. Sveriges BNP ökade under samma period med 10 procent.

Växthusgasintensiteten, det vill säga utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, har en fortsatt minskande trend.

Ta del av mer information och tabeller i statistiknyheten 

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö.

Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Länkar

Svenska utsläpp av växthusgaser ökar, statistiknyhet

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB