Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svenskarna lägger alltmer pengar på sötsaker

Senast uppdaterad: 2020-09-30

Sverige handlade lite onyttigare under 2019, visar ny statistik från SCB. Vi köpte sötsaker för 34,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med året före. Samtidigt minskade försäljningen av frukt med 0,5 procent.

I varugruppen sötsaker ingår socker, sylt, honung, choklad och konfektyr. Den totala försäljningen av dessa varor uppgick till 34,5 miljarder kronor och stod för 11,3 procent av den totala livsmedelsförsäljningen under 2019.

– Ökningen med 4,6 procent för sötsaker förklaras både av ökad konsumtion och av att priserna steg, säger Daniel Wester, statistiker på SCB:s avdelning för ekonomisk statistik.

Vi köpte faktiskt mer frukt under 2019 än 2018 men försäljningen gick ändå ner 0,5 procent. Det förklaras av att försäljningsvolymen ökade med 2,1 procent samtidigt som priserna sjönk med 2,5 procent.

Godis större än frukt

Precis som tidigare år lades det förra året mer pengar på godis än frukt i Sverige.

– Det såldes godis för 2 387 kronor per person, vilket motsvarar 46 kronor per person varje vecka. Det är en ökning med två kronor från 2018, säger Daniel Wester.

Motsvarande siffra för frukt är 30 kronor per person i veckan, vilket är detsamma som under 2018. Totalt såldes frukt för cirka 20,5 miljarder kronor under 2019, vilket motsvarar 6,7 procent av livsmedelsförsäljningen.

Mer vin och öl

Vinförsäljningen fortsätter att öka i Sverige. Under 2019 uppgick den till 23,2 miljarder kronor, vilket är en ökning på 4,0 procent jämfört med 2018. Bakom det ligger en prisökning på 2,7 procent och en volymökning på 1,3 procent.

Priset på öl gick ned med 0,1 procent i fjol jämfört med 2018 men starkölsförsäljningen ökade ändå med 2,7 procent.

– Men eftersom en betydande andel av alkoholen som konsumeras i Sverige köps utanför Systembolaget, via gränshandel eller illegal handel, så säger försäljningssiffrorna inte nödvändigtvis så mycket om den faktiska förbrukningen av alkohol i Sverige, säger Daniel Wester.

Totalt såldes det alkoholfria drycker för 29 miljarder kronor i Sverige under 2019. Det är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2018, och den beror främst på ökad konsumtion eftersom priserna endast steg med 2,2 procent.

– Som de senaste åren är det energidryckerna som står för den stora ökningen, säger Daniel Wester.

Läs mer i rapporten om livsmedelsförsäljningsstatistik på scb.se

Fakta: Livsmedelsförsäljningen 2019

  • Livsmedel och drycker totalt: 305 miljarder kronor (+ 9 miljarder/3,0 procent från 2018).
  • Alkoholfria drycker: 29 miljarder kronor (+ 2 miljarder kronor/6,6 procent).
  • Mineralvatten, läskedrycker och juicer: 20,3 miljarder kronor (+ 0,8 miljarder kronor/4 procent).
  • Sötsaker: 34,5 miljarder kronor (+ 1,5 miljarder kronor/4,6 procent).
  • Frukt: 20,5 miljarder kronor (- 0,1 miljard kronor/-0,5 procent).
  • Grönsaker: 29,5 miljarder kronor (+ 0,6 miljarder kronor/2,1 procent).
  • Alkoholhaltiga drycker: 43,5 miljarder kronor (+ 1,5 miljarder kronor/3,5 procent).

Statistiken om den ökade försäljningen förklaras av sålda volymer och prisförändringar. 

Länkar

Ökad försäljning av livsmedel under 2019

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2019