Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Sverige sticker ut i statistiken om risk för fattigdom

Senast uppdaterad: 2020-10-14

Få människor i Sverige lever i materiell och social fattigdom jämfört med resten av EU, visar ny statistik från SCB. Men andelen invånare födda utanför EU som riskerar att hamna i fattigdom är en av Europas största.

Uppskattningsvis 4 procent av Sveriges befolkning levde under 2019 i materiell och social fattigdom, enligt EU:s definition. Det motsvarar ungefär 400 000 personer.

– Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med minst fem av tretton poster i undersökningen. Det handlar till exempel om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder i tid, säger Thomas Helgeson, statistiker på SCB.

Fattigast i Rumänien

Sverige, Finland och Nederländerna är de länder i EU som redovisar minst andel av befolkningen i materiell och social fattigdom för 2019. Rumäniens 39 procent är den största andelen i EU.

– I Sverige är den typen av fattigdom vanligast bland de som är arbetslösa. 21 procent av de arbetslösa lever i materiell och social fattigdom. Bland de som arbetar är andelen 2 procent, säger Thomas Helgeson.

Risk för fattigdom

Sverige sticker däremot ut vad gäller personer som riskerar fattigdom baserat på sin inkomst. Ungefär 11 procent av de inrikesfödda och 39 procent av invånarna födda utanför EU har en inkomst efter skatt som ligger under gränsen. Motsvarande siffror för hela EU är 15 respektive 31 procent.

– I det här fallet har Sverige en av de största andelarna för människor födda utanför EU. Dessutom är skillnaderna mellan inrikesfödda och de som är födda utanför EU mycket större i Sverige än i många andra europeiska länder, säger Thomas Helgeson.

Risk för fattigdom efter födelseland 

 

Källa: Eurostat, EU-SILC
*Senaste uppgifter avser 2018   **Turkiet saknar uppgift för 2014 *** Senaste uppgift 2017

Fakta: Allvarlig materiell fattigdom

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. En person som inte har råd med minst fem av följande tretton poster lever i materiell och social fattigdom:

 • betala oförutsedda utgifter
 • ta en veckas semester per år
 • äta en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag
 • ha tillräcklig uppvärmning av bostaden
 • ha tillgång till bil
 • betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån)
 • ersätta slitna möbler
 • ersätta slitna kläder
 • äga två par skor
 • träffa vänner/släkt för att fika, dricka en öl eller äta middag minst en gång i månaden
 • ägna tid regelbundet till någon fritids- eller nöjesaktivitet
 • varje vecka spendera en mindre summa pengar på sig själv
 • ha tillgång till internet

Fakta: Risk för fattigdom

EU:s indikator om risk för fattigdom är ett relativt mått. Enligt den definitionen anses en individ vars disponibla inkomst (som lön, pension och bidrag) understiger 60 procent av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom.

För följande länder är de senaste uppgifterna från 2018: EU totalt, Belgien, Irland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Slovakien, Storbritannien, Norge och Schweiz.

För Island är de senaste uppgifterna från 2017.
Rumänien och Slovakien saknar data avseende personer födda utanför EU.

Länkar:

Sverige har lägre materiell och social fattigdom än de flesta andra länder i Europa

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)