Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2009:1. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2678kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-a40br0901_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-04-29
Förfrågningar:

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se