Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder det övergripande målet för jämställdhetspolitiken. För att uppnå det måste vi ha kunskap om kvinnors och mäns situation i samhället. Med hjälp av fakta i form av statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. Statistiken kan användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. Den välkända boken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet" gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.
PDF:
Hela publikationen (4642kb)
Serie:
X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-x10br1001_10_pdf
ISBN:
978-91-618-1517-3
ISSN:
0284-4877 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-07-06
Förfrågningar:

Lena Bernhardtz

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Carolina Nordström

010-479 65 42

carolina.nordstrom@scb.se