Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 2009

Omslag

Valet till Europaparlamentet 2009 är en samlad redogörelse för 2009 års Europaparlamentsval. Publikationen är indelad i fyra kapitel. Det första kapitlet behandlar valresultaten. Det andra kapitlet är en redovisning av nominerade och valda kandidater i valet. Det tredje kapitlet redogör för valdeltagandet i olika befolkningsgrupper. Det fjärde och sista kapitlet är en sammanfattning av resultaten från 2009 års valundersökning. Valundersökningen är en riksomfattande intervjuundersökning som genomförts av SCB i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
PDF:
Hela publikationen (2610kb)
Serie:
ME07 - Valet till Europaparlamentet
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-me07br1001_pdf
ISBN:
978-91-618-1529-6
ISSN:
1650-7363 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-06-22
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se