Till innehåll på sidan

Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del II

PDF:
Hela publikationen (1753kb)
Serie:
MI12 - Grönytor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-mi12sm1002_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-09-15
Förfrågningar:

Stefan Svanström

010-479 45 58

stefan.svanstrom@scb.se