Till innehåll på sidan

Allmänna valen 2010 Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Korrigerad 2011-07-14

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den första delen av redogörelsen för de allmänna valen 2010. Den omfattar statistik över röstberättigade, röstande och mandatfördelning i riksdagsvalet den 19 september 2010. Korrigering 2011-07-14 - Uppgifter om antalet förtidsröster 2010 och 2006 under rubriken Förtidsröstning har korrigerats i rapporten Allmänna valen 2010, del 1.
PDF:
Hela publikationen (5748kb)
Serie:
ME01 - Allmänna valen. Del 1. Riksdag
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-me01br1101_pdf
ISSN:
1654-1006 (Online); 1404-4048 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-03-30
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se