Till innehåll på sidan

Heltidsjordbruket i Sverige 2010

PDF:
Hela publikationen (1556kb)
Serie:
JO65 - Heltidsjordbruket i Sverige
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-jo65sm1101_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-10-18
Förfrågningar:

Katja Lundholm

036-15 50 00

katja.lundholm@jordbruksverket.se