Till innehåll på sidan

Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 19 september 2010

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den andra delen av redogörelsen för de allmänna valen 2010. Den omfattar statistik över röstberättigade, röstande och mandatfördelning vid landstingsfullmäktigvalen den 19 september 2010.
PDF:
Hela publikationen (4728kb)
Serie:
ME02 - Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-me02br1101_pdf
ISSN:
1654-1014 (Online); 1404-2509 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-07-14
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se