Till innehåll på sidan

Återutvandring efter tid i Sverige

Omslag

Serie:
BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-be52br1101_pdf
ISSN:
1104-4047 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-09-16
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se