Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-a40br1203_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-04-16
Förfrågningar:

Therese Garp

010-479 66 21

therese.garp@scb.se