Till innehåll på sidan

Odlingsåtgärder i jordbruket 2012. Träda, slåttervall, vårkorn, höstspannmål samt användning av halm och blast

PDF:
Hela publikationen (1938kb)
Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-mi30sm1302_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-06-26
Förfrågningar:

Ylva Andrist Rangel

010-479 68 56

ylva.andrist-rangel@scb.se