Till innehåll på sidan

Ung i demokratin

I rapporten Ung i demokratin studeras unga personer, 18–29 år, och förstagångsväljare. Rapporten innefattar redovisningar av unga som röstberättigade, deras intresse för politik, valdeltagande och i vilken mån de kandiderar och väljs i allmänna val. Den innehåller även en studie av unga folkvalda som lämnar sina uppdrag i förtid. Analyserna är genomförda vid enheten för demokratistatistik.

Rapporten bygger på ett regeringsuppdrag som avrapporterades till Justitiedepartementet den 15 november 2012.
PDF:
Hela publikationen (2076kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-me09br1204_pdf
ISBN:
978-91-618-1575-3
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-12-06
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se