Till innehåll på sidan

Torv 2012 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Serie:
MI25 - Torv
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-mi25sm1301_pdf
ISSN:
1654-3955 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-06-20
Förfrågningar:

Fredrik Kanlén

010-479 46 55

fredrik.kanlen@scb.se