Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12

Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-uf20sm1303_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-12-16
Förfrågningar:

Ewa Foss

010-479 68 58

ewa.foss@scb.se

Magdalena Inkinen

08-563 085 40

magdalena.inkinen@uka.se