Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Omslag

Sverige är ett av 23 länder som har deltagit i en internationell undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC). Den har genomförts för att ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i åldrarna 16–65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på jobbet och hemma. Genom undersökningen skattas tre grundläggande förmågor: att läsa, räkna och lösa problem med hjälp av informationsteknologi. Undersökningen samordnas av Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Resultaten från PIAAC visar att Sverige står sig väl i jämförelse med de 20-tal länder som har deltagit. Sverige ligger över genomsnittet för de deltagande länderna i läsning och räkning och högst när det gäller andelen med goda kunskaper i att lösa problem via IT/dator. Det pekar på att stora delar av den vuxna befolkningen i Sverige har de färdigheter som behövs för ett aktivt deltagande i samhället och på arbetsmarknaden.
PDF:
Hela publikationen (1026kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-a40br1302_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-10-08
Förfrågningar:

Ann-Charlott Larsson

010-479 63 14

lotta.larsson@scb.se