Till innehåll på sidan

Skyddad natur 31 december 2013

PDF:
Hela publikationen (1808kb)
Serie:
MI41 - Skyddad natur
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-mi41sm1401_pdf
ISSN:
1654-3947 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-05-23
Förfrågningar:

Karin Hedeklint

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se