Till innehåll på sidan

Regional innovationsstatistik i Sverige 2010–2012

Omslag

Serie:
UF88 - Företagens innovationsverksamhet
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf88br1402_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-05-20
Förfrågningar:

Sandra Dovärn

010-479 40 09

sandra.dovarn@scb.se

Anna Törneke

010-479 47 77

anna.torneke@scb.se