Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010–2012

Omslag

SCB har undersökt innovationsverksamheten i svenska företag under perioden 2010-2012. Denna rapport belyser bland annat vilken typ av innovationsverksamhet företagen bedrev under perioden, vilka företagen samarbetade med vid innovationsverksamhet, företagens utgifter för innovationsverksamhet samt hur många som fått stöd för sin innovationsverksamhet.
PDF:
Hela publikationen (1665kb)
Serie:
UF88 - Företagens innovationsverksamhet
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf88br1401_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-02-12
Förfrågningar:

Anna Törneke

010-479 47 77

anna.torneke@scb.se