Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014

Jämställdhet under 30 år

Den välkända fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” kom ut första gången 1984. Vi kan nu följa utvecklingen av jämställdheten under 30 år. Viktiga frågor under 1980-talet var bland annat hur kvinnor och män fördelar det obetalda arbetet och föräldraansvaret. Blir både kvinnor och män ekonomiskt oberoende? Vilka har makt och inflytande? Frågorna är aktuella även idag. Hur det såg ut då och hur det ser ut idag inom många områden kan vi läsa i denna utgåva av fickboken.

Inledningsvis beskrivs utvecklingen av jämställdheten sedan 1980-talet i stora drag både i text och siffror. Som vanligt presenteras kvinnor och män sida vid sida i pedagogiskt utformade tabeller och diagram och ibland med korta kommentarer.

PDF:
Hela publikationen (3041kb)
Serie:
X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-x10br1401_pdf
ISBN:
978-91-618-1608-8
ISSN:
0284-4877 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-07-03
Förfrågningar:

Lena Bernhardtz

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se