Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik 2013

Serie:
BO41 - Fastighetsprisstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-bo41sm1401_pdf
ISSN:
1654-3130 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-05-23
Förfrågningar:

Niclas Sjölund

010-479 43 42

niclas.sjolund@scb.se