Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-a40br1405_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-03-10
Förfrågningar:

Anna Andersson

010-479 62 52

anna.andersson@scb.se