Till innehåll på sidan

Gödselmedel i jordbruket 2012/13. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel

PDF:
Hela publikationen (2176kb)
Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-mi30sm1402_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-06-26
Förfrågningar:

Håkan Tegenrot

010-479 60 83

hakan.tegenrot@scb.se