Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013

Serie:
UF12 - Utbildningskostnader
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf12sm1401_pdf
ISSN:
1654-028X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-11-20
Förfrågningar:

Olof Klingnéus

010-479 66 16

olof.klingneus@scb.se