Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2014 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar

Omslag

Arbetskraftsbarometern 2014 beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom 71 utbildningsgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och aktuell information om arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och gymnasieutbildningar.

I texter och diagram illustreras om det råder god tillgång, balans eller brist på nyutexaminerade respektive yrkeserfarna. Den framtida efterfrågan på utbildade redovisas med hjälp av arbetsgivarnas bedömningar av hur antalet anställda inom varje utbildningsgrupp kommer att förändras på ett och tre års sikt.

Resultaten bygger på svaren från en undersökning som årligen går ut till cirka 7 000 arbetsgivare i både offentlig och privat sektor.

Rapporten riktar sig till bland annat utbildningsplanerare, studie- och yrkesvägledare, elever, studenter och arbetsgivare som vill veta mer om det aktuella rekryteringsläget.
PDF:
Hela publikationen (5981kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-am78br1402_pdf
ISBN:
978-91-618-1614-9
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-12-09
Förfrågningar:

Katja Olofsson

010-479 48 07

katja.olofsson@scb.se