Till innehåll på sidan

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Serie:
LEOVR - Levnadsförhållanden övrigt
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-le0201br1301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-12-11
Förfrågningar:

Kerstin Båsjö

010-479 61 23

kerstin.basjo@scb.se