Till innehåll på sidan

Statistik över byggsektorns energianvändning – en modellansats

Omslag

Under senare år har regeringen ålagt myndigheter att minska på antalet insamlade uppgifter från speciellt företag. Detta uppdrag innebär att nya vägar måste beredas för att få tillgång till den information som bl.a. lagar och förordningar kräver. I det här projektet har Statistiska centralbyrån och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat en modell för hur statistik över byggsektorns energianvändning skulle kunna produceras som en alternativ väg fram. Projektet är ett uppdrag från Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi.
PDF:
Hela publikationen (1146kb)
Serie:
ENSAM - Energi
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-en0114br1301_pdf
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-12-05
Förfrågningar:

Nancy Steinbach

010-479 40 97

nancy.steinbach@scb.se