Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

PDF:
Hela publikationen (3665kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf21sm1401_pdf
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-06-12
Förfrågningar:

Mats Rönnbacka

010-479 61 84

mats.ronnbacka@scb.se

Ingegerd Rosell-Persson

010-479 68 60

ingegerd.rosell@scb.se

Ingrid Pettersson

08-563 087 62

ingrid.pettersson@uka.se