Till innehåll på sidan

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel

Omslag

Boken ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet. Vissa internationella jämförelser görs också.

Årsboken innehåller resultat från undersökningar utförda av SCB, Jordbruksverket och andra myndigheter samt av branschorganisationer. Förutom sifferuppgifter för län och större områden lämnas beskrivningar av undersökningarnas uppläggning och information om var utförligare redovisningar finns. I anslutning till varje kapitel ges också en del kommentarer till vad statistiken visar.

PDF:
Hela publikationen (3145kb)
Serie:
JO01 - Jordbruksstatistisk årsbok
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo01br1401_pdf
ISBN:
978-91-618-1607-1
ISSN:
1654-4382 (Online); 0082-0199 (Print)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-06-27
Förfrågningar:

Charlotta Olsson

010-479 69 84

charlotta.olsson@scb.se