Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor Internationell mobilitet i högskolan 2013/14

PDF:
Hela publikationen (3774kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf20sm1402_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-12-11
Förfrågningar:

Anna Gärdqvist

010-479 65 45

anna.gaerdqvist@scb.se

Andreas Frodell

010-479 63 39

andreas.frodell@scb.se

Anders Viberg

08-563 088 36

anders.viberg@uka.se