Till innehåll på sidan

Ekologisk animalieproduktion 2013

Serie:
JO48 - Animalieproduktion
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo48sm1411_pdf
ISSN:
1654-403X (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-11-19
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se