Till innehåll på sidan

Antal nötkreatur i december 2013

Serie:
JO23 - Antal nötkreatur och svin
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo23sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-02-21
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se

Saranda Daka

036-15 59 26

saranda.daka@jordbruksverket.se