Till innehåll på sidan

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013

Serie:
JO47 - Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo47sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-09-09
Förfrågningar:

Johan Holmer

036-15 60 68

johan.holmer@jordbruksverket.se