Till innehåll på sidan

Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund

Omslag

Serie:
BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be52br1401_pdf
ISSN:
1104-4047 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-02-14
Förfrågningar:

Andreas Raneke

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se