Till innehåll på sidan

Demokratistatistik – inför supervalåret 2014

I SCB:s uppgift ingår att utveckla, framställa och sprida statlig statistik.”

I denna publikation redovisas ett urval av all statistik som SCB producerar inom demokratiområdet.
PDF:
Hela publikationen (1647kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-me09br1401_pdf
ISBN:
978-91-618-1611-8
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-06-25
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se