Till innehåll på sidan

Nybörjare i komvux 2000

Serie:
UF35 - Nybörjare i komvux
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2004-uf35sm0301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2003-12-16
Förfrågningar:

Lars-Olov Sundh

010-479 66 64

lars-olov.sundh@scb.se

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se