Till innehåll på sidan

Riksdagsvalen 1973–2002

PDF:
Hela publikationen (1139kb)
Serie:
ME11 - Riksdagsvalen
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2004-me11sm0401_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2004-01-30
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se