Till innehåll på sidan

Odlingsåtgärder i jordbruket 2014. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål samt spridning av kalk på åkermark

PDF:
Hela publikationen (1154kb)
Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi30sm1502_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-06-25
Förfrågningar:

Anna Redner

010-479 67 05

anna.redner@scb.se