Till innehåll på sidan

SCB:s demokratistatistik

Omslag

SCB har initierat ett arbete med att göra den statistik som SCB tar fram inom demokratiområdet mer tillgänglig. I denna publikation ges en samlad bild över SCB:s demokratistatistik, av såväl vilka undersökningar som SCB genomför och vilken statistik som produceras, som hur statistiken publiceras.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-me09st0501_pdf
ISBN:
91-618-1286-2
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2005-10-06
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se