Till innehåll på sidan

Nej till euron

Omslag

Nej till euron är den fjärde rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB i samarbete med Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlamentet. Den här rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten som kom fram i samband med den undersökning som gjordes i samband med 2003 års folkomröstning om euron. Dessutom sätts folkomröstningen om euron in i ett historiskt sammanhang. Rapporten har skrivits av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-me09st0502_pdf
ISBN:
91-618-1292-7
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2005-11-04
Förfrågningar:

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se