Till innehåll på sidan

Tillsammans – integration i svenska samhället

– Är det stor skillnad i inkomst mellan inrikes och utrikes födda?
– Hur många av invandrarna från Finland som kom under åren 1968-1971 finns kvar i Sverige idag?
– Vilka grupper av utrikes födda startar egna företag i störst utsträckning?
– Är det lättare för högutbildade utrikes födda att få arbete om de utbildat sig i Sverige?
– Är gifta sysselsatta i högre grad än ogifta? Finns det skillnader mellan olika födelseländer?
– Hur många utrikes födda har valts i de senaste sex valen till riksdagen?
– Har utrikes födda tillgång till tvättmaskin i hemmet i samma utsträckning som inrikes födda?

De här frågorna och många därtill besvaras i tabeller, kartor och diagram i den här fickboken om integration i svenska samhället.

PDF:
Hela publikationen (5339kb)
Serie:
BE55 - Tillsammans
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-be55st0501_pdf
ISBN:
91-618-1272-2
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2005-04-25
Förfrågningar:

Informationen SCB

information@scb.se