Till innehåll på sidan

Folkhögskoleuppföljning 2006

Serie:
UF38 - Folkhögskoleuppföljning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2006-uf38sm0601_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2006-12-07
Förfrågningar:

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se