Till innehåll på sidan

Arrendepriser på jordbruksmark 2014

PDF:
Hela publikationen (1002kb)
Serie:
JO39 - Arrendepriser på jordbruksmark
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo39sm1501_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-02-26
Förfrågningar:

Jimmie Enhäll

036-15 63 42

jimmie.enhall@jordbruksverket.se