Till innehåll på sidan

Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2014

PDF:
Hela publikationen (5179kb)
Serie:
UF23 - Universitet och Högskolor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf23sm1501_pdf
ISSN:
1654-3475 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-06-15
Förfrågningar:

Per Gillström

08-563 085 16

per.gillstrom@uka.se

Sylvia Ekström

010-479 62 69

sylvia.ekstrom@scb.se