Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14

PDF:
Hela publikationen (4869kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf20sm1501_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-04-23
Förfrågningar:

Mattias Wikström

010-479 61 04

mattias.wikstrom@scb.se

Niklas Karlsson

08-563 087 88

niklas.karlsson@uka.se