Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor Internationell mobilitet i högskolan 2014/15

PDF:
Hela publikationen (7729kb)
Excel:
Hela publikationen (1127kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-uf20sm1503_e
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-02-11
Förfrågningar:

Anna Gärdqvist

010-479 65 45

anna.gaerdqvist@scb.se

Anders Viberg

08-563 088 36

anders.viberg@uka.se