Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2015

PDF:
Hela publikationen (1802kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf46sm1501_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-11-19
Förfrågningar:

Anna Gärdqvist

010-479 65 45

anna.gaerdqvist@scb.se

Staffan Nilsson

08-563 087 56

staffan.nilsson@uka.se