Till innehåll på sidan

Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning.

Analyserna baseras på valdeltagandekontrollerade urval från undersökningen av levnadsförhållanden samt undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I rapporten redovisas analyser av valdeltagande efter funktionsnedsättning i olika befolkningsgrupper samt efter typ av funktionsnedsättning.
PDF:
Hela publikationen (2286kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-me09br1501_pdf
ISBN:
978-91-618-1624-8
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-04-16
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se